thelighterth

ดับเพิ่มอีก 3 ราย โควิด-19 ระยอง ผู้ติดเชื้อพบ 147 ราย

ดับเพิ่มอีก 3 ราย โควิด-19 ระยอง ผู้ติดเชื้อพบ 147 ราย เสียชีวิตสะสม 271 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 41,736 ราย


เมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย

รายแรกเป็นเพศหญิง อายุ 93 ปี อาศัยอยู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ ส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯวันที่ 25 ต.ค.เสียชีวิตวันที่ 31 ต.ค.

รายที่ 2 เป็นเพศชาย อายุ 47 ปี อยู่ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.นิคมพัฒนา วันที่ 23 ต.ค.เสียชีวิตวันที่ 30 ต.ค.และ

รายที่ 3 เป็นเพศหญิง อายุ 90 ปี อยู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 22 ต.ค.เสียชีวิตวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา

ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้พบ 147 ราย เสียชีวิตสะสมเพิ่ม 271 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมละลอกใหม่เพิ่มเป็น 41,736 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อใน 8 อำเภอ อยู่ใน อ.เมืองระยอง 70 ราย อ.แกลง 25 ราย อ.นิคมพัฒนา 21 ราย อ.เขาชะเมา 10 ราย อ.ปลวกแดง 8 ราย อ.บ้านฉาง 2 ราย อ.บ้านค่าย และ อ.วังจันทร์ อำเภอละ 1 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 9 ราย ยอดฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ฉีดไปแล้ว 1,070,597 เข็ม ยอดจอง 478,751 คน.`

The Lighter Thailand…//

ระยอง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง วันนี้พบรายใหม่ 137 ราย

ระยอง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง วันนี้พบรายใหม่ 137 ราย ยังคงพบสูงใน อ.ปลวกแดง และ อ.เมืองระยอง ผู้เสียชีวิตสะสม 14 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,865 ราย แจ้งสถานที่เสี่ยงให้ประชาชนเลี่ยง

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 137 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 14 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 16 ก.ค.64 จำนวน 2,865 ราย รักษาหายแล้ว 1,765 ราย กำลังอยู่ระหว่างรักษา 1,086 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 84,371 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 821 ราย และกักตัวที่บ้าน 1,866 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อใน 6 อำเภอของจังหวัดระยอง อยู่ใน อ.ปลวกแดง 50 ราย อ.เมืองระยอง 48 ราย อ.บ้านฉาง อ.นิคมพัฒนา อำเภอละ 7 ราย อ.บ้านฉาง 8 ราย อ.แกลง และ อ.บ้านค่าย อำเภอละ 4 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 17 ราย ผู้ที่ไปในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตามที่แจ้งให้ไปรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และจุดตรวจคัดกรองตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง


ทั้งจังหวัดระยอง มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไปแล้ว 139,030 เข็ม มียอดจองฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป 164,796 ราย

The Lighter Thailand News Bureau…//

สถานการณ์โควิด-19 ระยอง ดีขึ้น วันนี้ติดเชื้อเพิ่มเพียง 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 7 ราย ยอดสะสม 930 ราย

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 28 พ.ค.64 จำนวน 930 ราย รักษาหายแล้ว 751 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 37,385 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 1,514 ราย

0715e0&s=1328274-846020″ border=”0″>

โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบ 1 รายอยู่ใน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง โดยความเชื่อมโยงของผู้ป่วยรายใหม่ดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้จังหวัดระยอง มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว จำนวน 33,428 ราย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเริ่ม 1 พ.ค.นี้ เริ่มฉีด 7 มิ.ย.และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี เริ่มลงทะเบียน 31 พ.ค.นี้ เริ่มฉีด ส.ค.นี้.

วฐิต กลางนอก / จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จัดโครงการ“ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤติภัย COVID-19”มอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องอุปโภค บริโภคแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญชัย ศิริพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เปิดโครงการ“ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤติภัย COVID-19”มอบเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง จำนวน 250,000 บาท ชุด PPE 200 ชุด และเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มและผลไม้ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ระยอง มีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง รับมอบ และมีนางสุภัทรา ฟ้าประทานชัย ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ดร.ศศิธร สุขศิริ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และนางอรวรานันท์ ธนาพันธ์วรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติ

 

0715e0&s=1328274-846020″ border=”0″>

นายชาญชัย ศิริพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของผู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความยากลำบากของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ ผู้ป่วยใน รพ.และประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ“ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤติภัย COVID-19”ดังกล่าวขึ้น โดยการมอบเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้.

วฐิต กลางนอก/จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

 

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 12 ราย ยอดสะสม 855 ราย

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 12 ราย ยอดสะสม 855 ราย

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 12 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 20 พ.ค.64 จำนวน 855 ราย รักษาหายแล้ว 591ราย มีการค้นหาเชิงรุก 32,633 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 1,567 ราย พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 อำเภอ มี อ.เมืองระยอง 8 ราย อ.บ้านค่าย 2 ราย อ.ปลวกแดง 1 ราย และ อ.บ้านฉาง 1 ราย โดยความเชื่อมโยงของผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ทั้งนี้ผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้ไปรับการตรวจคัดกรองกับรถตรวจชีวนิภัยพระราชทานได้ที่ตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง.

วฐิต กลางนอก / จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

BLCP เดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ด            จ. ระยอง ภายใต้โครงการ “รักษ์หญ้าทะเลกับบีแอลซีพี”

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เดินหน้าฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล สร้างความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลโดยรอบเกาะสะเก็ด รวมทั้งยกระดับรายได้ให้กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชนในพื้นที่ โดยการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

“เกาะสะเก็ด”  เกาะเล็กๆ ที่มีความสวยงาม  อยู่ห่างจากหาดสุชาดาและหาดทรายทองเพียงไม่กี่กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่บนเกาะประมาณ 30 ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีประมาณ 500 เมตร ในอดีตเกาะสะเก็ดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของ จ. ระยอง มีความอุดมสมบูรณ์ด้านพันธุ์ไม้ต่างๆ อาทิ ปะการัง และหญ้าทะเล โดยเฉพาะ “หญ้าทะเล” เป็นกลุ่มประเภทพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทะเล โดยมีลักษณะโครงสร้างภายนอกคล้ายคลึงกับหญ้าที่เจริญอยู่บนบก และมีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก เพราะจัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ได้แก่ กุ้ง หอย ปู และปลา และถือเป็นอาหารสำคัญของพะยูนและเต่าทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน และที่อยู่อาศัยของปลา กุ้ง หมึก ปูม้า หอยชนิดต่างๆ ไส้เดือนทะเล ตลอดจนสัตว์เล็กๆ นานาชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งทำมาหากินที่สำคัญของกลุ่มประมงเรือเล็ก จ.ระยอง

 

ปัจจุบัน BLCP ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรบริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1, ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ภายใต้โครงการ     ”รักษ์หญ้าทะเลกับบีแอลซีพี” ซึ่ง BLCP ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 15-16 พ.ค. 2564 ได้ทำการจ้างกลุ่มประมงในพื้นที่ดำเนินการปลูกหญ้าทะเล ในพื้นที่ 1.5 ไร่ จำนวน 2,600 กอ ณ บริเวณเกาะสะเก็ด ซึ่งมีเป้าหมายการปลูกในปี 2564 อยู่ที่จำนวน 10 ไร่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรบริเวณเกาะสะเก็ดและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลอย่างต่อเนื่อง

 

BLCP เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยรอบเกาะสะเก็ด รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในอนุรักษ์หญ้าทะเล มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อประเทศชาติทั้งในแง่ของการมีทรัพยากรทางทะเลที่เพิ่มขึ้น มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งอาชีพให้ชุมชน และยังดึงดูดให้คนนอกพื้นที่อยากมาเที่ยวชมเกาะสะเก็ดมากขึ้น นับว่าเป็นการยกระดับรายได้ให้กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชนในพื้นที่ ได้มีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

 

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 10 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 18 พ.ค.64 จำนวน 831 ราย รักษาหายแล้ว 572 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 31,739 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 1,592 ราย พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 อำเภอ มี อ.ปลวกแดง 6 ราย อ.เมืองระยอง 3 ราย และ อ.บ้านฉาง 1 ราย โดยความเชื่อมโยงของผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ทั้งนี้ผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้ไปรับการตรวจคัดกรองกับรถตรวจชีวนิภัยพระราชทานได้ที่ตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง.

วฐิต กลางนอก / จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

ชาวระยอง เฮ อบจ.ระยอง ทำแก้มลิง 4 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ช่วงฤดูฝนเรียบร้อยแล้ว คาดจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตัวเมืองระยอง หลัง อบจ.ระยอง ได้มีการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดังกล่าว และมีการก่อสร้างโครงการต่างๆ จนแล้วเสร็จ และมีความพร้อมรับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กล่าวว่า อบจ.ระยอง

ได้มีแผนงานตามผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครระยอง ต.เชิงเนิน ต.ทับมา และต.เนินพระ อ.เมืองระยอง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งปัจจุบันแผนงานต่างๆ ได้มีการบูรณาการร่วมกันดำาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองระยอง ประกอบด้วย 1)การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองหนองโพรง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2)การก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองทับมาพร้อมระบบระบายน้ำสู่แม่น้ำระยอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและโครงการชลประทานระยอง 3)การปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองทับมาก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และโครงการชลประทานระยอง 4)

การก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมา โดยบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามผลการศึกษาทั้ง 4 แผนงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองระยอง ซึ่งมีความพร้อมในการรับมือน้ำจากลุ่มน้ำคลองทับมา โดยสามารถกักเก็บน้ำส่วนเกินตอนบนไว้ในสระเก็บน้ำดิบทับมา ขณะน้ำหลากไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งก่อนไหลเข้าสู่ตัวเมือง ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำจากคลองทับมาสู่แม่น้ำระยอง เพื่อไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมืองระยอง.

จิรัฎฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

ปตท. ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสู้วิกฤต COVID-19 ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”

 

ปตท. ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสู้วิกฤต COVID-19 ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งงบประมาณการจัดซื้อออกซิเจนเหลวให้กับโรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง รวมมูลค่า 3 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ที่ ปตท. จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยต่อลมหายใจของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดย ปตท. ขอเป็นพลังร่วมในยามที่ทุกฝ่ายต้องเผชิญกับ COVID-19 และพร้อมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้คนไทยและประเทศก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด เพราะเชื่อว่า “เราคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน”

จิรัฏฐ์นนท์ จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ / ระยอง

จีซี (GC) จับมือ บีไอจี (BIG) มอบออกซิเจนทางการแพทย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิดระลอกใหม่

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี : BIG) ในฐานะผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี : GC) ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ให้กับ 5 โรงพยาบาลทั้งกรุงเทพและเขตภาคตะวันออก เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

นายปฏิภาณ สุคนธมาน   ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้ง จีซี (GC) และ บีไอจี (BIG) ตระหนักถึงแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจจะเพิ่มภาระการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น ทั้งจากจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั่วประเทศที่เพิ่มมากขึ้น GC ได้ตัดสินใจสนับสนุนในกระบวนการผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ในทันที การร่วมมือของสองบริษัทพันธมิตรในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบออกซิเจนทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของ GC และในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 5 โรงพยาบาล จำนวนกว่า 360 ตัน เฉลี่ยแล้วสามารถนำออกซิเจนนี้มาดูแลผู้ป่วยวิกฤติได้มากกว่า 400 เตียง”

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด กล่าวเสริมว่า “บีไอจี (BIG) เป็นผู้ผลิตและให้บริการออกซิเจนทางการแพทย์กับโรงพยาบาลในประเทศไทย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บีไอจีได้ Restart โรงแยกอากาศ (Air Separation Unit : ASU) โรงงาน 1 เพื่อเดินเครื่องผลิตและรองรับความต้องการออกซิเจนได้อีก 30% จากความต้องการในปัจจุบัน และในการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก จีซี (GC)  เพื่อส่งมอบออกซิเจนทางการแพทย์ ความบริสุทธ์ 99% ตามมาตรฐานมอก.”

โดยทั้ง 5 โรงพยาบาลที่ทั้งสองพันธมิตรให้การสนับสนุนออกซิเจนเหลวทางการแพทย์จำนวน 360 ตัน เฉลี่ยแล้วสามารถนำออกซิเจนนี้มาดูแลผู้ป่วยวิกฤติได้มากกว่า 400 เตียงในครั้งนี้ รวมมูลค่ากว่า 10,000,000 บาท ได้แก่

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
  2. โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง
  3. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
  4. โรงพยาบาลเลิดสิน จ.กรุงเทพมหานคร
  5. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จ.กรุงเทพมหานคร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งจีซี (GC) และบีไอจี (BIG) ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โควิด-19

#GCChemistryforBetterLiving
#GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

#BIGRestartOxygen_RestartThailand
#BIGInfiniteInnovation

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง