ผู้ว่าระยอง แถลงพบทหารเกาหลีติดโควิด-19 หลังเข้ามาฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold)

ผู้ว่าระยอง แถลงพบทหารเกาหลีติดโควิด-19 หลังเข้ามาฝึกคอบบร้าโกลด์ ตรวจพบเชื้อหลังกลับประเทศ วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก ป้องกันตนเองโดยใช้มาตรการเว้นระยะห่าง สมหน้ากาก ล้างมือ