โรงงาน SNC ใน อ.นิคมพัฒนา ให้ใช้อาคารเพื่อทำโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่

โรงงานเอกชนในอ.นิคมพัฒนา ให้ใช้อาคารเพื่อทำโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายโกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผอ.โรงพยาบาลนิคมพัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือถึงการปรับอาคารของโรงงานเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมี ดร.สมชัย ไทนสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอส เอ็น ซี และนายสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการทำโรงพยาบาลสนามของบริษัท


ดร.สมชัย ไทนสงวนวรกุล กล่าวว่า SNC พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคของจังหวัดระยอง โดยครั้งนี้ได้เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามของ SNC ซึ่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของบริษัทโดยใช้อาคารศูนย์วิจัยของบริษัทมาทำเป็นพื้นที่ทำโรงพยาบาลสนาม อาคารดังกล่าวมีอุปกรณ์พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมสำหรับรองรับการดำเนินงาน โดยได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และสาธารณสุขจังหวัดระยองในการปรับอาคารดังกล่าวให้เป็นโรงพยาบาลสนามตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยในเบื้องต้นอาคารดังกล่าวจะรองรับคนไข้ได้ประมาณ 150 เตียง พร้อมทั้งกั้นพื้นที่แยกออกต่างหากจากชุมชนและโรงงาน รวมทั้งเตรียมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวด้วย


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองได้เร่งจัดหาโรงพยาบาลสนามให้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีการพบผู้ป่วยของจังหวัดระยองค่อนข้างสูง อีกทั้งจังหวัดต้องการให้ผู้ป่วยได้กักตัวในโรงพยาบาลสนามเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ขณะเดียวกันการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลสนามต้องได้มาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนด โดยโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยองจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการแต่น้อยเพื่อให้อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์และหยุดการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นหรือในพื้นที่อื่น ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

The Lighter Thailand News Bureau…//