อบต.ตะพง เปิดงานวันคนพิการสากล พร้อมทำ MOU ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

อบต.ตะพง เปิดงานวันคนพิการสากลตำบลตะพง พร้อมทำ MOU ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

อบจ.ระยอง ลงนาม MOU กับ อปท.67 แห่ง บริหารจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นต้นแบบ

อบจ.ระยอง ลงนาม MOU กับ อปท.67 แห่ง บริหารจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นต้นแบบ