morning-news

สถานการณ์โควิด-19 ระยอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,008 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ระยอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,008 ราย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 8 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 6 มิ.ย.64 แตะ 1,008 ราย รักษาหายแล้ว 873 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 43,577 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 1,051 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบใน 5 อำเภอ อยู่ใน อ.เมืองระยอง 3 ราย อ.บ้านค่าย 2 ราย อ.ปลกแดง อ.นิคมพัฒนา และอ.วังจันทร์ พบอำเภอละ 1 ราย โดยความเชื่อมโยงของผู้ป่วยรายใหม่ดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ทั้งจังหวัดระยอง แจ้งว่าประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรค ที่ได้รับนัดหมายให้ไปรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 จะไม่มีการยกเลิกการจองแต่อย่างใด จะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน ที่ รพ.ในพื้นที่ที่ทุกคนได้ลงทะเบียนไว้ ระหว่างวันที่ 7-21 มิ.ย.นี้…

https://www.facebook.com/101761971789004/posts/214371317194735/

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ จ.ระยอง รายงาน

ข้อมูล วันที่ 3 มิถุนายน 64🇹🇭 ในประเทศ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 3,886 ราย

ข้อมูล วันที่ 3 มิถุนายน 64
🇹🇭 ในประเทศ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 3,886 ราย

แยกเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,656 ราย เรือนจำ 1,230 ราย

เสียชีวิต 39 ราย

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

COVID19 #โควิด19 #thailand #thelighterth #ระยอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จัดโครงการ“ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤติภัย COVID-19”มอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องอุปโภค บริโภคแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญชัย ศิริพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เปิดโครงการ“ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤติภัย COVID-19”มอบเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง จำนวน 250,000 บาท ชุด PPE 200 ชุด และเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มและผลไม้ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ระยอง มีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง รับมอบ และมีนางสุภัทรา ฟ้าประทานชัย ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ดร.ศศิธร สุขศิริ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และนางอรวรานันท์ ธนาพันธ์วรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติ

 

0715e0&s=1328274-846020″ border=”0″>

นายชาญชัย ศิริพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของผู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความยากลำบากของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ ผู้ป่วยใน รพ.และประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ“ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤติภัย COVID-19”ดังกล่าวขึ้น โดยการมอบเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้.

วฐิต กลางนอก/จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

 

🇹🇭 ในประเทศ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 3,226 รายแยกเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,344 ราย เรือนจำ 882 รายเสียชีวิต 26 รายข้อมูล 25 พ.ค.64

สถานการณ์โควิด-19 ระยอง วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิต 7 ราย ยอดสะสม 903 ราย

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 25 พ.ค.64 จำนวน 903 ราย รักษาหายแล้ว 669 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 35,021 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 1,578 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน อ.เมืองระยอง 3 ราย ได้แก่ ต.เชิงเนิน ต.ห้วยโป่ง และ ต.มาบตาพุด โดยความเชื่อมโยงของผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้จังหวัดระยอง มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว จำนวน 32,300 ราย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเริ่ม 1 พ.ค.นี้ เริ่มฉีด 7 มิ.ย.และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี เริ่มลงทะเบียน 31 พ.ค.นี้ เริ่มฉีด ส.ค.นี้

ทั้งนี้ผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้ไปรับตรวจคัดกรองที่จุดตรวจเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง.

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

🇹🇭 ในประเทศ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 3,052 ราย

🇹🇭 ในประเทศ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 3,052 ราย
แยกเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,447 ราย เรือนจำ 605 ราย
เสียชีวิต 24 ราย
ข้อมูล 22 พ.ค.64
👉

COVID19 #โควิด19 #thailand #thelighterth

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ /ระยอง

GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีระยอง อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง“ผลไม้รสล้ำ” คำขึ้นต้นของคำขวัญประจำจังหวัดระยอง แสดงให้เห็นว่าจังหวัดระยองสามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด มีรสชาติดีถูกใจนักท่องเที่ยว ต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผลไม้ออกชุกเป็นพิเศษ เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด รวมถึง สับปะรดทองระยอง ผลไม้ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่อร่อย เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะมีผลผลิตออกมาพร้อมกัน ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง ประสบปัญหาราคาตกต่ำและผลผลิตล้นตลาดเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีระยอง จึงได้ จัดโครงการ “Pineapple Aloha” เพื่อเป็นการอุดหนุนสับปะรดจากเกษตรกรในระยอง นำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลระยอง ซึ่งเป็นผู้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอย่างเต็มที่ตลอดมา โดยได้รับเกียรติจาก นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถบรรทุกสับปะรด “Pineapple Aloha” ปริมาณบรรทุกคันละ 2,000 กิโลกรัม พร้อมด้วยนางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองสับปะรดทองระยอง (Rayong Golden Pineapple) หมายถึง สับปะรดสายพันธุ์ควีน (Queen) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศรับรองให้สับปะรดทองระยอง เป็นผลผลิตที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จีไอ (GI : Geographical Indication) ลักษณะเฉพาะ ขอบใบที่ต้นและจุกมีหนามสั้นแหลมคม สีชมพูอมแดง รูปผลทรงกระบอก ตาผลใหญ่ ร่องตาตื้น เปลือกบาง เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งผล เนื้อสีเหลืองเข้มสม่ำเสมอตลอดผล เนื้อแน่น แห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติเปรี้ยวหวาน มีกลิ่นหอม รับประทานแล้วไม่กัดลิ้น ปลูกในเขตพื้นที่ของจังหวัดระยอง
สนใจสั่งซื้อเพื่ออุดหนุนเกษตรกร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม โทร. 087-500-4726,065-395-5449

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 10 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 18 พ.ค.64 จำนวน 831 ราย รักษาหายแล้ว 572 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 31,739 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 1,592 ราย พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 อำเภอ มี อ.ปลวกแดง 6 ราย อ.เมืองระยอง 3 ราย และ อ.บ้านฉาง 1 ราย โดยความเชื่อมโยงของผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ทั้งนี้ผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้ไปรับการตรวจคัดกรองกับรถตรวจชีวนิภัยพระราชทานได้ที่ตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง.

วฐิต กลางนอก / จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

บีแอลซีพี พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ. ระยอง จากเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคืนสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการออกแบบการใช้พื้นที่ทางการเกษตรให้คุ้มค่า เปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน เปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดจากพืชท้องถิ่น จนเกิดเป็น “โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรม

 

BLCP เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558 จนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนโขดหิน 2  และชุมชนเขาไผ่ ให้ปรับการทำเกษตรแบบเดิมที่มีการใช้สารเคมีมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สภาพดินเสื่อมโทรม โรคพืชและโรคแมลงรบกวนทำลายผลิตผลทางการเกษตร  รวมทั้งส่งผลให้สุขภาพร่างกายเกษตรกรไม่แข็งแรง โดยปรับใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ในพื้นที่ทั้งสิ้น 57 ไร่ ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000)  โดยBLCPได้จัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ในหลายเรื่อง เช่น สอนการทำวัสดุบำรุงดิน การสังเกตโรคพืช การทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อบำรุงใบ ดอก ผล ไล่แมลง และรักษาโรคพืช การต่อเชื้อจุลินทรีย์จากราใบไม้สีขาว และการเก็บตัวอย่างดินเพื่อประเมินความอุดม

สมบูรณ์ของดิน

 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาปรับใช้ในการทำการเกษตรและช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง คืนความมั่นใจและดึงความรู้ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สูญหายไป ให้กลับคืนมาสู่การรับรู้ของเกษตรกร ซึ่งเป็นการสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นของตน นอกเหนือไปจากการประสานความเข้าใจระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ทำให้คนต่างรุ่นมีปฏิสัมพันธ์และเปิดใจเรียนรู้จากกันและกันได้มากขึ้น โครงการนี้จึงไม่เพียงแค่จะเป็นการคืนสุขภาวะให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สู่แปลงเกษตรในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และจังหวัดระยอง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อไปที่ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โขดหิน-เขาไผ่ คุณสุดา จิตรดล โทร. 095 252 4219

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดระยอง 

นิยามของคำว่า “ชุมชน” นั้น อาจสื่อได้ถึง ความร่วมแรงร่วมใจ ความสมานฉันท์ ที่ผู้อยู่อาศัยร่วมกันในชุมชนนั้น ได้ช่วยกันบริหารจัดการ เพื่อให้ชุมชนนั้น ๆ เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ชุมชนที่เราจะพาทุกคนเดินทางไปค้นหาความหมายเพิ่มเติมกันในวันนี้ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ในประเทศของเราแต่ยิ่งใหญ่ หรือเรียกว่าเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะแห่งแรกของจังหวัดระยองก็ว่าได้ ชุมชนนี้ คือ “ชุมชนวัดชากลูกหญ้า” แล้วอะไรที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้พร้อมใจกันหันมาสนใจเรื่องนี้และเริ่มต้นบริหารจัดการขยะ เราไปค้นหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลย “ชุมชนวัดชากลูกหญ้า” ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ชุมชนนี้เป็นชุมชนกึ่งเมือง มีปริมาณขยะมูลฝอย ถึงประมาณ 8.2 ตันต่อวัน พี่เปิ้ล นภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เล่าให้เราฟังว่า “จุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีก่อน ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนมาช่วยกันคิดว่า จะนำขยะที่มีอยู่มาทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้บ้าง ทางเทศบาลจึงได้ส่งชาวบ้านให้ไปศึกษาดูงานหลายๆ ที่ กลับมาจึงได้แนวคิดและตกผลึกออกมาเป็น โครงการธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยคณะกรรมการมีกติกาว่า ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของโครงการ จะต้องนำขยะมาฝากตามที่กำหนด เพื่อรักษาความเป็นสมาชิกไว้ ส่วนเงินที่ได้จากการเอาขยะมาฝากไว้ ทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เอาไว้ดูแลเรื่องของฌาปณกิจ และจัดสรรในเรื่องของสวัสดิการ ทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล โดยขยะที่ได้ทำการคัดแยกจากครัวเรือนมาถึงพี่เปิ้ล มีประมาณ 2.5 ตันต่อเดือน นำเข้าโครงการฯ และจัดการจนทำให้ปริมาณขยะลดลงไป”      

หลังจากนั้น เมื่อโครงการธนาคารคัดแยกขยะฯ ดำเนินการมาได้ระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้สร้าง “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” ซึ่งเป็นระบบจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรขึ้น ตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกขยะ การขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบกระบวนการรีไซเคิล และกระบวนการแปรรูปจนได้กลับมาเป็นสินค้าอัพไซคลิง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง ตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้คนและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน GC เล็งเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้น่าจะมีประโยชน์กับชุมชนแห่งนี้ จึงได้เข้ามาเป็นพลังเสริม ในการช่วยพัฒนาการบริหารจัดการขยะของชุมชนให้ครบวงจร เช่น การบันทึกข้อมูลขยะขาเข้าจากแหล่งต่างๆ การจัดการด้านบัญชีการเงิน ข้อมูลขยะในคลัง จนถึงการจัดการด้านการขายพลาสติก (ประเภท PET และ HDPE) ให้กับโรงงาน ENVICCO ของ GC ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลระดับ Food Grade มาตรฐานยุโรปแห่งแรกของประเทศไทย ช่วยบริหารจัดการด้านการขนส่ง (Logistics) ด้วยการวางแผนการขนส่งให้มีต้นทุนที่ถูกที่สุดอีกด้วย ในที่สุดความร่วมมือระหว่าง วิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า GC และ ENVICCO จึงทำให้ ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะช่วยบริหารจัดการขยะของชุมชนได้ถึง 10 ตันต่อเดือน นับว่าศูนย์ฯ นี้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรจากต้นทางถึงปลายทางแห่งแรกในจังหวัดระยอง  

ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เป็นศูนย์การเรียนรู้และบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยดึงการมีส่วนร่วมของคนที่อยู่ในชุมชนมาช่วยกัน และสามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งกลับมาสนับสนุนชุมชน เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ในส่วนของชุมชน ก็ช่วยลดปัญหาขยะ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ขยะถูกจัดการอย่างถูกต้อง นำกลับมาเพิ่มคุณค่าได้ ซึ่งข้อดีมาก ๆ ของการเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกข้อหนึ่ง คือ จะทำให้คนที่ได้มาเรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับชุมชนของตัวเอง ถือเป็นการขยายผลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ซึ่งตรงกับความต้องการของชุมชน

“พี่อยากให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ เข้ามาเห็นว่า วันนี้ชุมชนกำลังทำอะไรอยู่ เมื่อเห็นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมมือกับสิ่งที่ชุมชนได้สร้างขึ้นมา ชุมชนวัดชากลูกหญ้าก็ขอฝากถึงพี่น้องชาวระยอง ใครที่มีเคมีตรงกับเรา อยากเดินทางร่วมโครงการนี้ไปกับเรา ท่านสามารถเข้ามาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ มาช่วยกันสานต่อโครงการนี้ให้ยั่งยืนและแข็งแรง เพื่อสิ่งแวดล้อมของชาวระยอง เราก็จะพยายามสร้างศูนย์ฯ แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน เพื่อน ๆ โดยรอบ นักเรียน เด็กรุ่นใหม่ๆ เพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่ทางผู้ประกอบการ GC , ENVICCO และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมมือมาช่วยกัน ก็ทำให้เรามีพลังที่จะทำให้โครงการนี้ยั่งยืนตลอดไป” พี่เปิ้ลกล่าวทิ้งท้ายด้วยแววตามุ่งมั่นจากที่ได้พูดคุยกับพี่เปิ้ล ประธานวิสาหกิจชุมชน ธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้าในวันนี้ ทำให้เรากลับออกมาจากชุมชนด้วยความอิ่มเอมใจ พลังความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังของชาวบ้านชุมชนวัดชากลูกหญ้าที่มีทั้งความสำนึกรักบ้านเกิด ความต้องการที่จะเห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดขึ้นในชุมชนของตัวเอง และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น จนทำให้วันนี้ ชุมชนของพวกเขากลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกที่ครบวงจร สามารถแบ่งปันองค์ความรู้ให้ชุมชนใดก็ตามที่สนใจ นำไปต่อยอดปรับใช้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เราหวังว่า ใครก็ตามที่ได้อ่านเรื่องราวในวันนี้คงจะได้รับแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อย ในการเริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ เพื่อถิ่นที่อยู่ของเรากันนะคะ

—————————————————–

*ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เป็นหนึ่งในโครงการของชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมาจากแนวคิดของ GC ที่มีความเชื่อว่า การพัฒนาความยั่งยืน คือ การสร้างความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการพัฒนาโดยเชื่อมโยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ์ แนวทางการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ นับเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

—————————————————–

GC เขาฝากมาบอก : หากชุมชนใดในประเทศนี้ สนใจอยากเปลี่ยนแปลงชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม                ด้วยการบริหารจัดการขยะจาก YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านมาได้ที่ : youturn@pttgcgroup.com เราพร้อมที่จะเป็นพลังเสริมเล็กๆ ให้ทุกคนนะ : )

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19สูงถึง 2 พันราย

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,070 ถึอว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศที่สูง


       โดยพบมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,062 ราย ตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,902 ราย จากการทำงานเชิงรุก สถานที่เสี่ยง 160 ราย มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 50,183 ราย และมีผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้รวม 30,189 ราย กำลังรักษาตัว 19,873 ราย รักษาในโรงพยาบาล 15,642 ราย แยกกักตัวในรพ.สนาม 4,231 ราย และ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 รายอีกด้วย..