IRPC มอบถังน้ำมันเปล่า สนับสนุนภารกิจกรมป่าไม้

IRPC มอบถังน้ำมันเปล่า สนับสนุนภารกิจกรมป่าไม้ ใน “โครงการถังน้ำใจดับไฟป่า”

เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำรองในพื้นที่สูง เสี่ยงการเกิดไฟป่า

ไออาร์พีซี ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ไออาร์พีซี ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

IRPC เปิดตัว “สวนโซลาร์ลอยน้ำ” ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IRPC เปิดตัว “สวนโซลาร์ลอยน้ำ” บนพื้นที่ 200 ไร่ กำลังผลิตไฟฟ้า 12.5 เมกะวัตต์ เสริมความมั่นคงพลังงานในเขตอุตสาหกรรม IRPC แถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลั่นใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยทุ่นลอยน้ำเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา

หัวใจอาสาไออาร์พีซี เก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรือง 

พนักงานหัวใจอาสาไออาร์พีซีร่วมกับชุมชนกว่า 400 คน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรือง