HMC

HMC Polymers ส่งมอบโครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

HMC Polymers ส่งมอบโครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ส่งมอบโครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี นับเป็นโครงการเครือข่ายที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และบริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายท่อและข้อต่อ ภายใต้แบรนด์ ไทย พีพี-อาร์ ผลิตจากวัสดุเม็ดพลาสติกสีเขียว PP-R 80 ทั้งนี้คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. มอบถังบรรจุน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง และท่อ PP-R ต่อเข้ากับถังเก็บน้ำ โดยนำเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ประเภท Hostalen PP H5416T (PP-100) ที่ได้มาตรฐาน WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) นำมาขึ้นรูปเป็นท่อน้ำ ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน สะอาด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 2. อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน และสาธิตการฝึกดับไฟที่ถังแก๊ส เมื่อแก๊สรั่วติดไฟ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ นำทีมมาร่วมฝึกอบรมให้กับนักเรียนและคณะครู 3. มอบถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง พร้อมติดตั้งประจำจุด 4. บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและคณะครู

ในการนี้ ด.ต.ธนวรรณ เสียงเสนาะ ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณการสนับสนุนโครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” มีน้ำใช้บริโภคที่มีคุณภาพ สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆ และบริษัทฯ ยังได้นำความรู้และวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้นมาอบรมให้กับนักเรียน คณะครู ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ส่วนร่วมทั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

อนึ่ง โครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งบริเวณรอบรั้วบริษัทฯ และระดับประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

THE LIGHTER THAILAND

HMC Polymers ร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565”

HMC Polymers ร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565”

 

คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตาม “โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 1 หลัง เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้กับ

ครอบครัวคุณสมเกียรติ ยั่งยืน บ้านเลขที่ 12 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี คุณชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คุณนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ปลัดจังหวัดระยอง นายอำเภอแกลง พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมต้อนรับและขอบคุณแขกผู้เกียรติที่มาแสดงความยินดีแก่ครอบครัวคุณสมเกียรติ ยั่งยืน ในการนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนการสร้างและซ่อมแซม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้และเป็นคนดีของสังคม รวมเป็นจำนวนบ้านสร้างใหม่ 8 หลัง และบ้านซ่อมแซม 2 หลัง เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง มั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมเมืองระยอง ทำให้ภาครัฐ ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มุ่งสร้างให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะเชื่อว่าการให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

เข้ามาตรวจสอบ เครื่องปั่นเอนกประสงค์ เครื่องปั่นน้ำผักผลไม้ 2 in 1 รุ่น Y44 ความจุ 1.5 ลิตร 400 วัตต์ พร้อมโถปั่นพริก Electric Blender ในราคา ฿299 – ฿489 ที่ช้อปปี้เลยตอนนี้! https://shope.ee/3fW4sBrdjs