GMTP

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3ร่วมกับ กลุ่มประมงพลา-อู่ตะเภาสามัคคี ซ่อมแซมและปรับปรุงวัดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3ร่วมกับ กลุ่มประมงพลา-อู่ตะเภาสามัคคี ซ่อมแซมและปรับปรุงวัดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ (PMSC) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ร่วมสนับสนุนกับกลุ่มประมงพลา-อู่ตะเภาสามัคคี เพื่อพัฒนาวัดและจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมศาลาสวดอภิธรรมที่ชำรุดทรุดโทรม ของวัดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีผู้แทนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 คือ นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ (GMTP) และคณะ มอบการสนับสนุนแก่นายวิเชษฐ์ หมายมั่น ประธานกลุ่มและสมาชิกร่วมรับมอบ พร้อมร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดร่วมกัน

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับเทศบาล ต.เนินพระ ฯ ระดมพลังช่วยเหลือน้ำท่วม หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับเทศบาล ต.เนินพระ ฯ ระดมพลังช่วยเหลือน้ำท่วม หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ (PMSC) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ร่วมสนับสนุน เทศบาลตำบลเนินพระ ระดมพลและจิตอาสา อาสาสมัครร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังของมวลน้ำที่ฝนตกมาต่อเนื่อง ทางโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ได้ระดมพลพนักงานเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และได้นำรถและเครื่องจักรกล ฯลฯ จาก บ.อิตาเลียนไทย ฯ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำด้วย