GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

GPSC Group ร่วมฝ่าโควิด-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19

GPSC Group ร่วมฝ่าโควิด-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองสนับสนุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองสนับสนุ … Read More

ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดระยอง

  นิยามของคำว่า “ชุมชน” น … Read More

GC Group 17 โรงงานคว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2563

นายสุชาติ สุภาภักดี ผู้จัดการฝ่ายหน่วยการผลิตฟีนอล เป็นผู้แทนผู้บริหาร GC Group เข้าร่วมในพิธีรับรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ