ข่าวดีสำหรับคนหางาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอ ได้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน

สถานที่ ณ สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ชั้น 1 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

038-694026 ต่อ 102-105

rayongcenter@gmail.com

ข่าว : The Lighter Thailand