ข่าวดีสำหรับคนหางาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน