Update รายชื่อ 63 ประเทศ/พื้นที่เข้าไทยแบบไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย. 64

รายชื่อ 63 ประเทศ/พื้นที่เข้าไทยแบบไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย. 64

1. ออสเตรเลีย
2. ออสเตรีย
3. บาห์เรน
4. เบลเยียม
5. ภูฏาน
6. บรูไนดารุสซาลาม
7. บัลแกเรีย
8. กัมพูชา
9. แคนาดา
10. ชิลี
11. จีน
12. โครเอเชีย
13. ไซปรัส
14. สาธารณรัฐเช็ก
15. เดนมาร์ก
16. เอสโตเนีย
17. ฟินแลนด์
18. ฝรั่งเศส
19. เยอรมนี
20. กริช
21. ฮังการี
22.ไอซ์แลนด์
23. อินเดีย
24. อินโดนีเซีย
25.ไอร์แลนด์
26. อิสราเอล
27. อิตาลี
28. ญี่ปุ่น
29. คูเวต
30. ลาว
31. ล้ตเวีย


32. ลิทัวเนีย
33. ลักเซมเบิร์ก
34. มาเลเซีย
57. สวิตเซอร์แลนด์
36. มอลตา
37. มองโกเลีย
38. เมียนมา
39. เนปาล
40. เนเธอร์แลนด์
41. นิวซีแลนด์
42. นอร์เวย์
43. โอมาน
44. ฟิลิปปินส์
45. โปแลนด์
46. โปรตุเกส
47. กาตาร์
48. โรมาเนีย
49. ซาอุดีอาระเบีย
50. สิงคโปร์
51. สาธารณรัฐสโลวัก
52. สโลวีเนีย
53. ศรีลังกา
54. สาธารณรัฐเกาหลี
55. สเปน
56. สวีเดน
57. สวิตเซอร์แลนด์
58. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
59. สหราชอาณาจักร
60. สหรัฐอเมริกา
61. เวียดนาม
62. ฮ่องกง
63.ไต้หวัน

The Lighter Thailand…//