จังหวัดระยองเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ชมคลิป : https://youtu.be/SktO0qE7_qg

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ โดยนายเกรียงไกร จิตธรรม ปภ.ระยอง นายรัตนไกร ตันศรีวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายงดเหล้า

นายเกรียงไกร จิตธรรม ปภ.ระยอง กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่นี้ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้ช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนในปริมาณมากกว่าปกติ คณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนปลอดภัย และอุบัติเหตุลดลง รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

ในงานมีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี มีการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่รถและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ทีมงาน : The Lighter Thailand News