ผกก.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เปิด “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตําบล”

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ การสร้างจิตสํานึกต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่าย บรรยายเรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในการป้องกันอาชญากรรม และให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการจราจร

เพื่อนรักพูดผิดหู ใช้มีดแทงทีเดียวตัดขั้วหัวใจเสียชีวิต

เพื่อนรักพูดผิดหู ใช้มีดแทงทีเดียวตัดขั้วหัวใจเสียชีวิต ยืนรอมอบตัว