บ.เหล็กยักษ์ใหญ่จับมือ อบต.หนองละลอกปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

บริษัทสยามลวดเหล็กฯ และ บริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ปลูกต้นไม้ ต้นทานตะวันและต้นปอเทืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทสยามลวดเหล็กฯ และ บริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) นำทีมโดยคุณอุษา บุญเกิด ผู้จัดการแผนก-แรงงานสัมพันธ์ฯ และชุมชนสัมพันธ์ ร่วมโครงการ ปลูกต้นไม้ ต้นทานตะวันและต้นปอเทืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

โดยมีหน่วยงานอำเภอบ้านค่าย, อบต.หนองละลอก, ผู้นำชุมชน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำเครื่องดื่ม มาบริการให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย…
ที่มา : อุษา บุญเกิด / จินตนา ยางคำ
หน่วยงานสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

📷🖊️ : The Lighter Thailand