BLCP เดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ด            จ. ระยอง ภายใต้โครงการ “รักษ์หญ้าทะเลกับบีแอลซีพี”

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เดินหน้าฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล สร้างความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลโดยรอบเกาะสะเก็ด รวมทั้งยกระดับรายได้ให้กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชนในพื้นที่ โดยการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปตท. ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสู้วิกฤต COVID-19 ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”

นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งงบประมาณการจัดซื้อออกซิเจนเหลวให้กับโรงพยาบาล

บ.เหล็กยักษ์ใหญ่จับมือ อบต.หนองละลอกปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

บริษัทสยามลวดเหล็กฯ และ บริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ปลูกต้นไม้ ต้นทานตะวันและต้นปอเทืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก