สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง

สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง ที่ยากจน และประสบปัญหาจากพิษโควิด-19 เป็นเงิน 495,000 บาท