สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง

สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง ที่ยากจน และประสบปัญหาจากพิษโควิด-19 เป็นเงิน 495,000 บาท

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสาย กังกะเวคิน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 330 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 495,000 บาท โดยมีนายดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย ครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมมอบทุน

นายดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวว่า สืบเนื่องจากโรงเรียนบ้านค่าย ได้สำรวจนักเรียนยากจนและประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำปี 2563 จากนักเรียนทั้งหมด 1,923 คน มีนักเรียนยากจน จำนวน 555 คน ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาไปแล้ว 2 รอบ รวม 225 คน แต่ยังคงมีนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนเดือดร้อนด้านทุนทรัพย์เหลืออีก 330 คน ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการระดมทุนการศึกษาดังกล่าวขึ้นโดยยื่นขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด จนกระทั่งสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด ได้สนับสนุนและมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนขึ้นในวันนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ นอกจากนี้ยังเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันแก่รุ่นพี่และรุ่นน้องของโรงเรียนบ้านค่าย ซึ่งประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด เป็นรุ่นพี่ที่มีความรัก ผูกพันเชื่อมั่น และเคารพศรัทธาครู-อาจารย์โรงเรียนบ้านค่าย จึงให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นรุ่นน้องดังกล่าว

ข่าว : วฐิต กลางนอก

ภาพ : จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ

The Lighter Thailand News Bureau…//