สยามลวดเหล็ก

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “เทศน์มหาชาติ” วัดมาบตอง และวัดดอนจันทน์

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “เทศน์มหาชาติ” วัดมาบตอง และวัดดอนจันทน์

วันที่ 21 และ 30 พฤศจิกายน บริษัทสยามลวดเหล็กฯ และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยของพุทธศาสนิกชน นำทีมโดยคุณอุษา บุญเกิด ผู้จัดการแผนก-แรงงานสัมพันธ์ฯ และชุมชนสัมพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมงานบุญในการเปิดโรงทานนำอาหารมาบริการแก่ผู้ใจบุญที่มาร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดมาบตอง และวัดดอนจันทน์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ในครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่ดั้งเดิม เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป

The Lighter Thailand…//

12 ปีซ้อนติดต่อกัน สยามลวดเหล็กฯคว้า รางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 มิสเตอร์คริชเนนดู ซันยัล (ที่ 3 ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และคณะ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน (2552-2563) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

12 ปีซ้อนติดต่อกัน สยามลวดเหล็กฯคว้า รางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน