อำเภอบ้านแพรก จัดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

อำเภอบ้านแพรก จัดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสนับสนุนโครงการชุมชนยั่งยืนฯ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุระบัณฑิต กันยานะ นายอำเภอบ้านแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านคลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย

พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสนับสนุนโครงการชุมชนยั่งยืนฯ โดยมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแพรก หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ โรงพยาบาลบ้านแพรก สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กต.ตร.สภ.บ้านแพรก ผู้นำชมชุน กำนันตำบลคลองน้อย ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลคลองน้อย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลคลองน้อย และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ

0715e0&s=1328274-846020″ border=”0″>

โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการประสานความร่วมมือและร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวโดย นราเอก / อยุธยา