วัฒนธรรม

ชุมชนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ติดอันดับ 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ

ชุมชนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ติดอันดับ 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ


นางสุภาภรณ์ ยอดบริบูรณ์ ประธานชุมชนปากนำประแส กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัด โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน มาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ ตามนโยบายของรัฐบาล จนทำให้ชุมชนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ผ่านการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก 76 จังหวัดๆ ละ 3 ชุมชน รวมจำนวน 228 ชุมชน และได้รับรางวัล 1 ใน 10 สุดยอดชุมชน ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”


ทั้งนี้ เนื่องจากชาวปากน้ำประแสมีความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพทางการประมง มีประเพณีที่สำคัญเป็นอัตลักษณ์ของชาวประแสมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทำให้ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง เพราะเสน่ห์ของบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่ริมน้ำ อายุเท่ากับคนรุ่นก๋ง หรือรุ่นทวด ที่ทอดยาวคู่ขนานไปตามเส้นทางถนนแคบๆ ราวหนึ่งกิโลเมตร หลายหลังมีการปรับปรุงดัดแปลงภายในให้เหมาะกับยุคสมัย แต่ภายนอกยังคงรูปลักษณ์ความเป็นบ้านเก่า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากประมง เช่น กะปิ น้ำปลา อาหารทะเลสด ถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่น และมีอาหารพื้นบ้าน อาทิ ทอดมันประแส ยำปลาฮือแซ ผัดไทปู และบ้านพิพิธภัณฑ์ประแส ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านนิทรรศการ ภาพถ่าย ทำให้ชุมชนปากน้ำประแส ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2564.

The Lighter Thailand…//

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัว 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยมวิถี” ที่ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัว 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยมวิถี” ที่ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง

เมื่อเวลา 14.45 น. (8 พย.64) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งก่อนเดินทางถึงบริเวณจัดงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ได้เดินทางไปยังศาลากรมหลวงชุมพร เพื่อสักการะกรมหลวงชุมพรและพระครูวิมลคุณากร(หลวงปู่ศุข) ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า จากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ วัดตะเคียนงาม ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง ให้การต้อนรับ


นางสุภาภรณ์ ยอดบริบูรณ์ ประธานชุมชนปากน้ำประแส กล่าวว่า ชาวปากน้ำประแสมีความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพทางการประมง มีประเพณีที่สำคัญเป็นอัตลักษณ์ของชาวประแสมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทำให้ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง เพราะเสน่ห์ของบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่ริมน้ำ อายุเท่ากับคนรุ่นก๋ง หรือรุ่นทวด ที่ทอดยาวคู่ขนานไปตามเส้นทางถนนแคบ ๆ ราวหนึ่งกิโลเมตร หลายหลังมีการปรับปรุงดัดแปลงภายในให้เหมาะกับยุคสมัย แต่ภายนอกยังคงรูปลักษณ์ความเป็นบ้านเก่า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากประมง เช่น กะปิ น้ำปลา อาหารทะเลสด ถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่น และมีอาหารพื้นบ้าน อาทิ ทอดมันประแส ยำปลาฮือแซ ผัดไทปู และบ้านพิพิธภัณฑ์ประแส ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านนิทรรศการ ภาพถ่าย ทำให้ชุมชนปากน้ำประแส ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ให้เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ.2560


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยนำอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน มาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ โดยการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ จาก 76 จังหวัด 228 ชุมชน ให้เหลือ 10 ชุมชน เพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชน ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นการมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน และยังเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งชุมชนปากน้ำประแสแห่งนี้ เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ มีผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในครั้งนี้ โดยทางชุมชนจะได้รับ โล่รางวัลเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป

The Lighter Thailand…//

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “เทศน์มหาชาติ” วัดมาบตอง และวัดดอนจันทน์

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “เทศน์มหาชาติ” วัดมาบตอง และวัดดอนจันทน์

วันที่ 21 และ 30 พฤศจิกายน บริษัทสยามลวดเหล็กฯ และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยของพุทธศาสนิกชน นำทีมโดยคุณอุษา บุญเกิด ผู้จัดการแผนก-แรงงานสัมพันธ์ฯ และชุมชนสัมพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมงานบุญในการเปิดโรงทานนำอาหารมาบริการแก่ผู้ใจบุญที่มาร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดมาบตอง และวัดดอนจันทน์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ในครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่ดั้งเดิม เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป

The Lighter Thailand…//