วังจันทร์

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 10 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 18 พ.ค.64 จำนวน 831 ราย รักษาหายแล้ว 572 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 31,739 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 1,592 ราย พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 อำเภอ มี อ.ปลวกแดง 6 ราย อ.เมืองระยอง 3 ราย และ อ.บ้านฉาง 1 ราย โดยความเชื่อมโยงของผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ทั้งนี้ผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้ไปรับการตรวจคัดกรองกับรถตรวจชีวนิภัยพระราชทานได้ที่ตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง.

วฐิต กลางนอก / จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

อีสท์ วอเตอร์ พร้อมให้บริการผลิตน้ำประปาในโครงการวังจันทร์วัลเลย์

อีสท์ วอเตอร์ พร้อมให้บริการผลิตน้ำประปาในโครงการวังจันทร์วัลเลย์

ด้วยวิสัยทัศน์ ในการสร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำให้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว เพื่อการภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน“โครงการวังจันทร์วัลเลย์ หรือ EECi” เป็นหนึ่งในโครงการที่อีสท์ วอเตอร์ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการ ให้เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและให้บริการน้ำประปาโครงการ EECi ตั้งอยู่ที่ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง มีพื้นที่โครงการกว่า 3,500 ไร่ โดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลักกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการวางแผน พัฒนาและบริหารพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์จึงเป็นฐานที่ตั้งสำคัญของ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC” เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทุกภาคส่วนของประเทศ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 EECi ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศูนย์ปฎิบัติการอัจฉริยะ (IOC) ในพื้นที่ EECi ในการนี้ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ นายชรินทร์ โซนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และถวายรายงานเกี่ยวกับการให้บริการน้ำประปาแก่ EECi การให้บริการของอีสท์ วอเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดหา และ วางท่อน้ำดิบ แหล่งน้ำดิบหลักที่ใช้สำหรับ EECi คือจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยอีสท์ วอเตอร์ ดำเนินการวางท่อน้ำดิบจากท่อส่งน้ำสายหลักเส้นอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองปลาไหล เชื่อมประสานท่อเข้าโครงการที่บริเวณแยกบ้านยุบตาเหน่ง และต่อท่อแยกจ่ายน้ำดิบเข้าสู่โครงการ ระยะทางประมาณ 4 กม. เพื่อเข้าสู่จุดติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาในพื้นที่ EECi

บริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา เทคโนโลยีที่อีสท์ วอเตอร์ เลือกใช้ผลิตน้ำประปาให้แก่ EECi คือระบบ Ceramic Membrane ซึ่งผิวของ Membrane จะมีโครงสร้างของ Silica Carbide ที่มีขนาดรูพรุนเพียง 0.1 ไมครอน ก่อนที่จะผ่านการกรองที่ขนาด 8 ไมครอนต่อไป สามารถใช้กับแหล่งน้ำได้ทุกประเภท โครงสร้างของเมมเบรนมีความคงทนสูง อายุการใช้งานยาวนาน อัตราการกรองสูง ปริมาณน้ำสูญเสียต่ำ ทนต่อการกัดกร่อน ประหยัดพลังงาน ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย

ค่าบำรุงรักษาต่ำ และผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานสากล มีกำลังการผลิตสูงสุด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อีสท์ วอเตอร์ พร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นการ วางแผนและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้น้ำทุกราย ทั้งจากการเพิ่มของจำนวนประชากรและการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำอันทันสมัยมาใช้ควบคู่กันไป…

ชาวบ้านอยากใช้ชีวิตปกติ เรียกร้องผลักดันช้างเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ประชาชนกว่า 200 คนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่ อ.วังจันทร์และอ.เขาชะเมา จ.ระยอง นำโดยนายฉัฐวัฒน์ เฉลิมฤทธิวัฒน์ กำนันตำบลชุมแสง และนายบุญเสริม เผือกนวล กำนันตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมตัวที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมยื่นหนังสือถึง นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ โดยมี ส.ส.นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง รอร่วมรับหนังสือในครั้งนี้ด้วย จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ช้างป่าได้เข้าในพื้นที่การเกษตรของประชาชน จนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงได้รวมตัวกันทำหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาช้างป่าทำร้ายประชาชนในพื้นที่และทำลายพืชผลทางการเกษตรจนได้รับความเดือดร้อน ส่งผลทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติ (มีคลิปhttps://youtu.be/4eJkqEpT798)

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง เล่าว่า ชาวบ้านในบริเวณนี้หวาดกลัวเป็นอย่างมากถึงขนาดว่า นักเรียนบางคนต้องมีการย้ายโรงเรียนเพราะกลัว ชาวบ้านไม่กล้าออกไปกรีดยาง เพราะช้างเดินเผ่นพล่านเป็นเพศผู้มักจะอยู่ตัวเดียว และมีอาการตกมัน ทำลายทรัพย์สิน จึงทำให้ชาวบ้านไม่กล้าใช้ชีวิตได้ตามปกติ

นายนวรานนท์ อนัณวรณกรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกร อ.วังจันทร์ กล่าวว่า จากผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้านต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้ช้างออกจากพื้นที่ภายใน 3 เดือนตามที่มีหนังสือประกาศแจ้งเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้จะยกระดับการชุมนุมไปที่ศาลากลางจังหวัดระยอง

ด้าน สส.นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สส.ระยอง เขต 2 ได้รับหนังสือดังกล่าว และพร้อมนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมสภา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ จะดำเนินการผลักดันช้างกลับสู่ป่าในระยะเวลา 3 เดือน เสนอให้มีการก่อสร้างเส้นทางตรวจการช้างป่าและรั้วกันแนวอุทยานแห่งชาติในเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และเสนอให้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่ให้พอเพียงต่อการแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนต่อไป…

ภาพ/ข่าว : The Lighter Thailand