ลอยกระทง

โครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 สนับสนุน เทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2564

โครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 สนับสนุน เทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2564 สืบสานประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านฉาง นำโดย นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี ฯ พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกฯ นายสำราญ สนั่นดัง กำนันตำบลบ้านฉาง นายสายันต์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ พร้อมคณะ และ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 โดยมี นายสมชาย พงษ์เทพิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายโครงการฯ นายนัฐพงศ์ อนุนัย ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายอาณัติ จันทร์เต็มดวง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ นายวรพจน์ กาญจนสุวรรณ ฝ่าย Civil inspector พร้อมด้วย คณะครู โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดงาน ณ บริเวณหาดน้ำริน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ณ หาดน้ำริน บริเวณงานมีการจัดทำกระทงยักษ์ขนาดใหญ่ ประดับไปแสงสี โดดเด่นริมทะเล สวยงามตระการตา มีโชว์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทำกระทงรูปแบบสวยงามต่างๆ

สำหรับร่วมการลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และ เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมชุมชนร่วมกันเพื่อความสามัคคีในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ หลังจากวิกฤติโควิดแพร่ระบาดอย่างมากคณะผู้จัดงานของเทศบทลตำบลบ้านฉางและคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการป้องกันและดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชน ตามแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ผู้คนในท้องถิ่นหลั่งไหลมาร่วมกิจกรรมและลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก

สาธิต รมช.สาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยอง และจังหวัดระยองร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 มีกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2564 นี้ ด้วยแนวทางชีวิตวิถีใหม่ปรับตัวสู้โรคโควิด-19


ทั้งนี้ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นประเพณีที่ดีงานของไทยที่สืบสานถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงได้ร่วมงานกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงสืบสาน ฟื้นฟู วัฒนธรรมไทยให้กับสังคมไทยต่อไป ทั้งยังเป็นการขยายโอกาสการสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักในมิติอื่น ๆ มากขึ้นด้วย

The Lighter Thailand…//