ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนจังหวัดระยอง จับมือการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดขบวนรถไฟทดลองขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ระบบรางเส้นทางมาบตาพุด(ระยอง)ถึงสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว

ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนจังหวัดระยอง จับมือการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดขบวนรถไฟทดลองขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ระบบรางเส้นทางมาบตาพุด(ระยอง)ถึงสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว พร้อมเตรียมขยายต่อไปจีน และดันเปิดขบวนท่องเที่ยวระยอง-ลาว-จีน ในอนาคต