ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนจังหวัดระยอง จับมือการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดขบวนรถไฟทดลองขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ระบบรางเส้นทางมาบตาพุด(ระยอง)ถึงสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว

ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนจังหวัดระยอง จับมือการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดขบวนรถไฟทดลองขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ระบบรางเส้นทางมาบตาพุด(ระยอง)ถึงสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว พร้อมเตรียมขยายต่อไปจีน และดันเปิดขบวนท่องเที่ยวระยอง-ลาว-จีน ในอนาคต

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 15 พ.ย.ที่สถานีรถไฟมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปัญญา ปะพุธสะโร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเก้าเจริญทรานสปอร์ต จำกัด นายณรงค์ ชูสลับ นายสถานีรถไฟมาบตาพุด พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ที่ปรึกษา บริษัทเก้าเจริญฯ และนายชัยยุทธ มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทอินโดรามา จำกัด ร่วมปล่อยขบวนรถไฟทดลองขนส่งสินค้า ประเภทเม็ดพลาสติก ระบบรางทางรถไฟเส้นทางจากสถานีมาบตาพุด(ระยอง)ถึงสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว เป็นขบวนปฐมฤกษ์

นายปัญญา ปะพุธสะโร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเก้าเจริญทรานสปอร์ต จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าคอนเทรนเนอร์ระบบราง ตั้งแต่ปี 2562 ต่อมาในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายลำและผู้ขอผ่านแดนทางรถไฟ จากกรมศุลกากร และการรถไฟแห่งประเทศไทย เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางรถไฟตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยขนส่งตู้สินค้าที่เข้ามาทางท่าเรือแหลมฉบัง และส่งต่อไปยัง สปป.ลาว เส้นทางจากท่าเรือแหลมฉบังถึงสถานีหนองคาย ระยะทาง 718 กม.ใช้เวลา 14 ชม.และรถไฟจะเดินขบวนส่งสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระยะทางอีก 3.5 กม.ใช้เวลา 15 นาที ถึงที่หมาย

นายปัญญา กล่าววต่อว่า การเปิดขบวนรถพิเศษเพื่อทดลองเดินขบวนรถส่งสินค้าจากสถานีมาบตาพุดถึงสถานีท่านาแล้งในครั้งนี้ จะใช้ระยะทาง 780 กม.ใช้เวลาเดินทาง 15 ชม.จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนค่าขนส่ง และการขนส่งทางรางใช้เวลาเพียงครึ่งวันหรือหนึ่งวันครึ่งเท่านั้น เร็วกว่าทางถนน 2-3 วัน และทางทะเล 5-7 วัน และยังช่วยลดการแพร่ระบาดโควิด-1 ลดมลพิษและอุบัติเหตุทางถนนด้วย อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งสินค้าทางรางขยายต่อไปยังประเทศจีนด้วย จากโครงการรถไฟลาว-จีน จาก สปป.ลาว เชื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทร์กับคุนหมิง จึงนับว่าเป็นโอกาสของจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ของ EEC ในการพัฒนาระบบรางเพื่อให้เชื่อมต่อไปถึงประเทศจีนได้ และสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การยกระดับพื้นที่ให้เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นี้ ทางบริษัทฯ มีแผนจะให้บริการในฝั่งลาวเชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทร์กับคุนหมิงดังกล่าว โดยขนส่งสินค้าประเภทผลไม้ อาหารทะเลของภาคตะวันออก รวมทั้งเตรียมแผนที่เปิดขบวนท่องเที่ยว ระยอง-ลาว-จีน เพิ่มเติมอีกด้วย


ด้านนายชัยยุทธ มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรจิสติกส์ บริษัทอินโดรามา จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวร่วมกับบริษัทเก้าเจริญมาตั้งแต่ปี 2559 แล้ว ส่งสินค้ามี 2 เส้นทาง คือ สถานีมาบตาพุด-สถานีบ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี และอีกเส้นทางสถานีมาบตาพุด-สถานีวัดงิ้วราย จ.นครปฐม ซึ่งการเปิดทดลองเดินขบวนรถส่งสินค้าดังกล่าว จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาโลกร้อน ลดถนนพัง และอุบัติเหตุทางถนนด้วย


ด้าน พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ที่ปรึกษา บริษัทเก้าเจริญฯ กล่าวเสริมว่า บูรพกษัตริย์ชาติไทยได้มีวิสัยทัศน์วางรากฐานการรถไฟให้คนไทยไว้กว่า 130 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างโลกจากทุกภูมิภาค หลังจากนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชน และผู้ประกอบการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางรางมีระบบมาตรฐานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่ง เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี ปริมาณที่มากกว่า ประหยัด เที่ยงตรงต่อเวลา และเรื่องของความปลอดภัยของอุบัติเหตุ ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการนำของรัฐบาล ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนดังกล่าว

The Lighter Thailand…//