BLCPจับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน- อ่าวประดู่ จ.ระยอง พัฒนาผลิตภัณฑ์

BLCPจับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปร … Read More

GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

บีแอลซีพี พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ. ระยอง จากเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคืนสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ปตท. ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสู้วิกฤต COVID-19 ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”

นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งงบประมาณการจัดซื้อออกซิเจนเหลวให้กับโรงพยาบาล

ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดระยอง

  นิยามของคำว่า “ชุมชน” น … Read More

จังหวัดระยองประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

จังหวัดระยองประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

(คลิป)ด่วน‼️เกิดเหตุไฟลุกติดบริเวณถังเก็บผลิตภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก)

ด่วน!เกิดเหตุไฟลุกติดบริเวณถังเก็บผลิตภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมเดินหน้าสร้างสุขแก่ชุมชนระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมเดินหน้าสร้างสุขแก่ชุมชนระยอง และยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 ต้นแบบของไทย