นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกช่วยเหลือประชาชนยากไร้ในพื้นที่

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น.(10 ก.พ.64) ที่ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อเดินทางไปเยี่ยมราษฎรยากไร้ ในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบสิ่งของช่วยเหลือ

โดยในการนี้ได้ออกเยี่ยมราษฏร จำนวนทั้งสิ้น 8 ครอบครัว ประกอบด้วย 1 .นายบัณฑิต ปิยะพิสุทธิ์  2. นายจุมพร ขังทอง 3. นางสาวนฤมล มั่งคั่ง 4. นางบรรทรี เรืองศรี 5. นางสาวพวงมาลัย ศรีลำไพร 6.นางมั่น วงศ์รู้การ 7. นางสาวก่ำ พวงศรี และ 8. นายไสว เข็มทอง

ได้รับมอบ”บ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดสร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเองและเป็นคนดีของสังคม ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จำนวน 250,000 บาท เพื่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวนายไสว เข็มทอง ซึ่งยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอีกด้วย

The Lighter Thailand News Bureau…//