สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จับมือปศุสัตว์จังหวัดระยอง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนทำหมันสุนัข-แมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จับมือปศุสัตว์จังหวัดระยอง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนทำหมันสุนัข-แมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า