ปีใหม่

จังหวัดระยองเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ชมคลิป : https://youtu.be/SktO0qE7_qg

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ โดยนายเกรียงไกร จิตธรรม ปภ.ระยอง นายรัตนไกร ตันศรีวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายงดเหล้า

นายเกรียงไกร จิตธรรม ปภ.ระยอง กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่นี้ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้ช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนในปริมาณมากกว่าปกติ คณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนปลอดภัย และอุบัติเหตุลดลง รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

ในงานมีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี มีการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่รถและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ทีมงาน : The Lighter Thailand News

ระยอง สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ป้องกันเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวายงานว่า นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยองนำเจ้าหน้าที่โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง พาณิชย์จังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง ตำรวจธูธรระยอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระยอง ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ปลอดเหล้าและการแสดงฉลากสินค้าตามมาตรฐานอาหารและยาตามห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยอง ได้แก่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสระยอง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ระยอง ศูนย์การค้าสินค้าเซนทรัลพลาซ่าระยอง แมคโครระยอง และห้างแพซซั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่นระยอง ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบไม่ให้มีเหล้าในชุดกระเช้าของขวัญ แสดงรายการสินค้ารายชิ้น สินค้าต้องไม่หมดอายุ ราคาเป็นธรรม และปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จังหวัดระยอง ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญให้เป็นไปตามแนวทางที่ที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย แสดงรายการสินค้ารายชิ้นชุดกระเช้าของขวัญ สินค้าต้องไม่หมดอายุ ราคาเป็นธรรม และปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน รวมทั้งไม่ใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในกระเช้าของขวัญ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

The Lighter Thailand News…//