จังหวัดระยองเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้

ระยอง สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ป้องกันเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

ระยอง สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ป้องกันเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค