ปิยะ ปิตุเตชะ

ชาวระยอง เฮ อบจ.ระยอง ทำแก้มลิง 4 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ช่วงฤดูฝนเรียบร้อยแล้ว คาดจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตัวเมืองระยอง หลัง อบจ.ระยอง ได้มีการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดังกล่าว และมีการก่อสร้างโครงการต่างๆ จนแล้วเสร็จ และมีความพร้อมรับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กล่าวว่า อบจ.ระยอง

ได้มีแผนงานตามผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครระยอง ต.เชิงเนิน ต.ทับมา และต.เนินพระ อ.เมืองระยอง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งปัจจุบันแผนงานต่างๆ ได้มีการบูรณาการร่วมกันดำาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองระยอง ประกอบด้วย 1)การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองหนองโพรง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2)การก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองทับมาพร้อมระบบระบายน้ำสู่แม่น้ำระยอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและโครงการชลประทานระยอง 3)การปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองทับมาก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และโครงการชลประทานระยอง 4)

การก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมา โดยบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามผลการศึกษาทั้ง 4 แผนงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองระยอง ซึ่งมีความพร้อมในการรับมือน้ำจากลุ่มน้ำคลองทับมา โดยสามารถกักเก็บน้ำส่วนเกินตอนบนไว้ในสระเก็บน้ำดิบทับมา ขณะน้ำหลากไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งก่อนไหลเข้าสู่ตัวเมือง ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำจากคลองทับมาสู่แม่น้ำระยอง เพื่อไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมืองระยอง.

จิรัฎฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

นายกช้าง ระยอง ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19

‼️Timeline โดยละเอียดของ นายกช้าง ปิยะ ปิตุเตชะ

🔹️4/04/64
05.00 น. ออกกำลังที่สวนอุทยานดอกไม้ บ้านค่าย
09.00 น. ทำงานที่วิทยาลัยอาชีวะตากสินระยอง
11.00 น. แวะร้านกาแฟร้าน keep
12.00 น. กลับบ้าน บ้านค่าย
16.00 น. ไป เจดีย์กลางน้ำ
19.00 น. แถลงข่าวงานเจดีย์กลางน้ำ
20.30 น. กลับบ้านอาบน้ำไปกรุงเทพ
21.00 น. เข้าพักที่โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต

🔹️5/04/64
07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ประชุม นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
12.00 น. อาหารกลางวันที่ร้านเชฟแมน
14.00 น. ปรึกษางานทีโรงแรม kempinski
18.00 น. อาหารเย็นที่ร้าน อาโออิ
23.00 น. กลับบ้านระยอง

🔹️6/04/64
อยู่ที่บ้านพักบ้านค่าย ทั้งวัน

🔹️7/04/64
09.00 น. ขึ้นเรือที่ท่าเรือเพ
10.00 น. เปิดสัมนาที่เสม็ดแกรนด์วิว
12.00 น. อาหารกลางวันที่เสม็ดแกรนด์วิว
14.30 น. พักบ้านพักที่บ้านรับรองคุณโกมล

🔹️8/04/64
7.00 น. อาหารเช้าที่เสม็ดแกรนด์วิว
10.30 น. ข้ามเรือมาฝั่งท่าเรือเพ
13.00 น. ทำงานที่ อบจ.
16.00 น. กลับบ้าน

🔹️9/04/64
6.00 น. ซื้อต้มเลือดหมูที่ร้านต้มเลือดหมูปากจัด
7.00 น. ร้านกาแฟวันจันทร์ หน้า อบจ
8.00 น. ประชุมประจำเดือน ที่ อบจ.
12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ อบจ.
14.30 น. พบนักเรียนแพทย์เรื่อง ขอทุน
15.00 น. กลับบ้าน

🔹️10/4/64
11.00 น. ทำบุญที่งานโรงเรียนเขาตาอิ๋น
12.00 น.ประชุม ที่โรงไม้ปิยะพาราวูด บ้านค่าย
13.30 น. กลับบ้าน
15.00 น. ไปงานศพที่วัดตรี ปากน้ำระยอง
16.30 น. กลับบ้าน

🔹️11/04/64
05.00 น. ออกกำลังกายที่อุทยานสวนดอกไม้
8.30 น. ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบ้านค่าย
11.00 น. ทานกาแฟที่ร้านกาแฟลุงฉิม
12.00 น. กลับบ้าน
17.00 น. เปิดงานเจดีย์กลางน้ำ
20.30 น. กลับบ้าน

🔹️12/04/64
7.00 น. ทานกาแฟร้านกาแฟหลงป่า
12.00 น. อาหารกางวันที่ปั๊ม บางจาก แกลง
13.00 น. งานศพ ที่ วัดสุขไพรวัน
14.00 น. กลับบ้าน

🔹️13/04/64
05.00 น. ออกกำลังกาย ที่อุทยานสวนดอกไม้
9.30 น. ไปที่ดินพลงตาเอี่ยม
12.00 น. ทานกาแฟร้านกาแฟแสงหิรัญ
13.30 น. กลับบ้าน
16.00 น. ดูงานเจดีย์กลางน้ำ
21.00 น. กลับบ้าน

🔹️14/04/64
05.00 น. ออกกำลังกายที่อุทยานสวนดอกไม้
8.00 น. กลับบ้าน
19.00 น. ป่วย ตัวร้อน เริ่มมีอาการ

🔹️15/04/64
05.00 น.ออกกำลังกายที่อุทยานสวนดอกไม้
7.00 น. กลับบ้าน **มีอาการไม่สบาย ปวดหัว ตัวร้อน ปวดเมื่อยเนื้อตัว
13.30 น.นอนพัก ไม่สบาย ตลอดวัน
18.00 น. ทานยา นอนพักที่บ้าน

🔹️16 /04/64
10.30 น. ทำงานที่ อบจ
12.00 น. ทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ไป ตรวจหาเชื้อ covid ที่ รพ กรุงเทพระยอง
15.00 น. กลับบ้าน พักผ่อน

🔹️17 /04 /64
พักผ่อนที่บ้านพัก
16.00 น. รถ รพ. กรุงเทพฯระยอง มารับ
18.00 น. ได้รับแจ้งผลว่า ติดเชื้อ โควิด 19

ระยอง #covid19 #นายกช้าง