ชุมชนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ติดอันดับ 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ

ชุมชนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ติดอันดับ 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ


นางสุภาภรณ์ ยอดบริบูรณ์ ประธานชุมชนปากนำประแส กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัด โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน มาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ ตามนโยบายของรัฐบาล จนทำให้ชุมชนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ผ่านการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก 76 จังหวัดๆ ละ 3 ชุมชน รวมจำนวน 228 ชุมชน และได้รับรางวัล 1 ใน 10 สุดยอดชุมชน ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”


ทั้งนี้ เนื่องจากชาวปากน้ำประแสมีความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพทางการประมง มีประเพณีที่สำคัญเป็นอัตลักษณ์ของชาวประแสมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทำให้ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง เพราะเสน่ห์ของบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่ริมน้ำ อายุเท่ากับคนรุ่นก๋ง หรือรุ่นทวด ที่ทอดยาวคู่ขนานไปตามเส้นทางถนนแคบๆ ราวหนึ่งกิโลเมตร หลายหลังมีการปรับปรุงดัดแปลงภายในให้เหมาะกับยุคสมัย แต่ภายนอกยังคงรูปลักษณ์ความเป็นบ้านเก่า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากประมง เช่น กะปิ น้ำปลา อาหารทะเลสด ถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่น และมีอาหารพื้นบ้าน อาทิ ทอดมันประแส ยำปลาฮือแซ ผัดไทปู และบ้านพิพิธภัณฑ์ประแส ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านนิทรรศการ ภาพถ่าย ทำให้ชุมชนปากน้ำประแส ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2564.

The Lighter Thailand…//