ปศุสัตว์ระยองอบรมอาสาปศุสัตว์ ที่ อ.วังจันทร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์จังหวัดระยอง เปิดการฝึกอบรม เพื่อสร้างและการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ปศุสัตว์ระยอง ตรวจยึดเนื้อโค-กระบือ นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมาทำการฝังกลบทำลาย

ปศุสัตว์ระยอง ตรวจยึดเนื้อโค-กระบือ นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำการฝังกลบทำลาย ป้องกันการเชื้อโรคแพร่ระบาด