บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “เทศน์มหาชาติ” วัดมาบตอง และวัดดอนจันทน์

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “เทศน์มหาชาติ” วัดมาบตอง และวัดดอนจันทน์

วันที่ 21 และ 30 พฤศจิกายน บริษัทสยามลวดเหล็กฯ และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยของพุทธศาสนิกชน นำทีมโดยคุณอุษา บุญเกิด ผู้จัดการแผนก-แรงงานสัมพันธ์ฯ และชุมชนสัมพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมงานบุญในการเปิดโรงทานนำอาหารมาบริการแก่ผู้ใจบุญที่มาร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดมาบตอง และวัดดอนจันทน์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ในครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่ดั้งเดิม เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป

The Lighter Thailand…//