ปตท

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและถวายผ้าป่า ประจำปี 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีชุมชน โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดมาบชลูด วัดกระเฉทและวัดหนองแฟบ รวมทั้งได้ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า ให้กับอีก 17 วัดในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา มูลค่ารวมทั้งหมด 2,110,000 บาท

The Lighter Thailand…//

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพัดลมใช้ในโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนเป็นตัวแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สนับสนุนพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 50 ตัวให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ระยอง สำหรับนำไปใช้งานภายในโรงพยาบาลสนามที่จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ปวย Covid – 19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง

 

The Lighter Thailand News Bureau…//

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19


เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงาน ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง มอบอุปกรณ์การแพทย์ มีหน้ากากอนามัย หน้ากากเฟสชิลด์ แอลกอฮอล์ และเครื่องวัดความดัน-ไข้ มูลค่ารวม 412,700 บาท จาก 4 บริษัทกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บ.พีทีที บ.จีซี บ.ไออาร์พีซี จำกัด บ.จีพีเอสซี มีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง และนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นตัวแทนรับมอบ


นอกจากนี้ยังมี ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม บ.เหล็กสยามยามาโตะ จก.มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 แพ็ค และน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด สนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดระยอง และเพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง

The Lighter Thailand News Bureau…//

มอบรางวัลประกวดบทกลอนในโครงการประกวดบทกลอนวันสุนทรภู่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นาย ธีรศักดิ์ สุทธิเวชกุล ผู้แทน กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง เข้าร่วมมอบรางวัลประกวดบทกลอน

ใน โครงการประกวดบทกลอนสุนทรภู่ประจำปี 2564 จัดโดยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับสถานนี กวี FM100.5 และ นสพ. กวีนิวส์  ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

 

The Lighter Thailand News Bureau…//

กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง มอบเครื่องดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม  ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มอบสนับสนุนชุดเครื่องดื่ม Amazonให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและโรงพยาบาลบ้านฉาง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานให้บุคลากรทางการแพทย์

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ / ระยอง

GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีระยอง อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง“ผลไม้รสล้ำ” คำขึ้นต้นของคำขวัญประจำจังหวัดระยอง แสดงให้เห็นว่าจังหวัดระยองสามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด มีรสชาติดีถูกใจนักท่องเที่ยว ต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผลไม้ออกชุกเป็นพิเศษ เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด รวมถึง สับปะรดทองระยอง ผลไม้ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่อร่อย เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะมีผลผลิตออกมาพร้อมกัน ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง ประสบปัญหาราคาตกต่ำและผลผลิตล้นตลาดเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีระยอง จึงได้ จัดโครงการ “Pineapple Aloha” เพื่อเป็นการอุดหนุนสับปะรดจากเกษตรกรในระยอง นำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลระยอง ซึ่งเป็นผู้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอย่างเต็มที่ตลอดมา โดยได้รับเกียรติจาก นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถบรรทุกสับปะรด “Pineapple Aloha” ปริมาณบรรทุกคันละ 2,000 กิโลกรัม พร้อมด้วยนางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองสับปะรดทองระยอง (Rayong Golden Pineapple) หมายถึง สับปะรดสายพันธุ์ควีน (Queen) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศรับรองให้สับปะรดทองระยอง เป็นผลผลิตที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จีไอ (GI : Geographical Indication) ลักษณะเฉพาะ ขอบใบที่ต้นและจุกมีหนามสั้นแหลมคม สีชมพูอมแดง รูปผลทรงกระบอก ตาผลใหญ่ ร่องตาตื้น เปลือกบาง เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งผล เนื้อสีเหลืองเข้มสม่ำเสมอตลอดผล เนื้อแน่น แห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติเปรี้ยวหวาน มีกลิ่นหอม รับประทานแล้วไม่กัดลิ้น ปลูกในเขตพื้นที่ของจังหวัดระยอง
สนใจสั่งซื้อเพื่ออุดหนุนเกษตรกร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม โทร. 087-500-4726,065-395-5449

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

ปตท. ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสู้วิกฤต COVID-19 ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”

 

ปตท. ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสู้วิกฤต COVID-19 ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งงบประมาณการจัดซื้อออกซิเจนเหลวให้กับโรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง รวมมูลค่า 3 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ที่ ปตท. จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยต่อลมหายใจของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดย ปตท. ขอเป็นพลังร่วมในยามที่ทุกฝ่ายต้องเผชิญกับ COVID-19 และพร้อมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้คนไทยและประเทศก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด เพราะเชื่อว่า “เราคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน”

จิรัฏฐ์นนท์ จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ / ระยอง

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองสนับสนุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองสนับสนุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานและเป็นที่ต้องการเร่งด่วนสำหรับบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดระยอง จากการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั้งในพื้นที่

วันที่ 27 เมษายน 2564 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองนำโดย ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม  ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และสื่อความกลุ่ม ปตท. ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน),บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. ชุด กาวน์ 2. ถุงมือยาง และ 3. หมวกคลุมผม  รวมจำนวน  12,250 ชิ้น มูลค่า 121,250 บาท ให้แก่ นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานและเป็นที่ต้องการเร่งด่วนสำหรับบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดระยอง จากการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั้งในพื้นที่ทั่วประเทศ และในจังหวัดระยอง

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

 

กลุ่ม ปตท. ระยอง จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชนระยอง

กลุ่ม ปตท. ระยอง จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชนระยอง มุ่งสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่แข็งแกร่ง

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นประธานในโครงการ “อบรมส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชนจังหวัดระยอง โดย กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการทำข่าวให้กับสื่อมวลชนจังหวัดระยอง สานสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ระยองในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารประเด็นดราม่าอย่างสร้างสรรค์”


นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ในทุกปี กลุ่ม ปตท. จะจัดอบรมส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชนจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ด้วยเล็งเห็นว่าความรู้เป็นเรื่องสำคัญ และต้องมีการเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา (Lifelong learning) ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดอบรมในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเทรนด์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ สำหรับปีนี้ กลุ่ม ปตท. ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การสื่อสารประเด็นดราม่าอย่างสร้างสรรค์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับสื่อมวลชนระยอง ประหนึ่งการติดปีกวิชาชีพ เสริมทัพความแข็งแกร่งในด้านการทำข่าว เพื่อมุ่งสร้างสรรค์และผลิตสื่อที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และในปีนี้มีความพิเศษที่ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าและโรงแรมบนเกาะเสม็ดจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยการจัดอบรมบนเกาะเสม็ด จ.ระยอง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยอง ให้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ร่วมเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยองอีกด้วย

The Lighter Thailand…//

ปตท.มอบทุนการศึกษา

กลุ่ม ปตท. ระยอง มอบ 170 ทุนการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ลดผลกระทบผู้ปกครองขาดรายได้จากเหตุโควิด-19

นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้บริหารในนามคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้ทำการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ในโครงการ “ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ให้กับเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวนกว่า 170 ทุน รวม 700,000 บาท เพื่อหวังสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพและความพร้อมแก่เยาวชนในพื้นที่ ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองหลายท่าน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้บริหารในนามคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า “ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการยกระดับทางการศึกษา ให้แก่เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากที่เยาวชนทุกคนควรได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา อีกทั้งโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานี้ ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองหลายท่านที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย ทั้งนี้ การมอบทุนดังกล่าว หวังเพื่อให้บุตรหลาน เยาวชนในเขตชุมชน จังหวัดระยอง ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน และเพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะทำประโยชน์ และพัฒนาสังคมให้สามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 180 ราย รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากเป็นเมืองของการท่องเที่ยวทำให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ หวังว่าทุนสนับสนุนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่หลายๆ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ต้องขอขอบคุณกลุ่ม ปตท. ที่เป็นห่วงเป็นใยคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรหลาน เยาวชน ที่จะไปเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป

และในปีนี้ กลุ่มปตท. จ.ระยอง เข้าใจถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงแนวโน้มของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้บริหารของกลุ่มปตท.ระยอง มีความห่วงใยต่อชุมชนรวมถึงพนักงานที่ปฎิบัติงาน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการคัดเลือก การมอบทุน ให้อยู่ในรูปแบบวิถีใหม่ (The New Normal) โดยมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการคนกับสถานที่ การเว้นระยะห่าง และการคัดกรองที่เข้มงวด ทำให้ในปีนี้โครงการด้านการศึกษาของกลุ่มปตท.ระยอง สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น มีความปลอดภัย เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ กลุ่ม ปตท.

The Lighter Thailand News…//