ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19สูงถึง 2 พันราย

     ผู้สื … Read More

ผกก.สภ.บ้านค่าย ระยอง เปิดงานพิธีมอบ “เสื้อเกราะกัน กระสุน เข็มขัดเส้นที่สอง”

ผกก.สภ.บ้านค่ายเปิดงานพิธีมอบ “เสื้อเกราะกัน กระสุน เข็มขัดเส้นที่สอง

โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง เปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม” ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย เปิด งาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2563 และการซักซ้อมพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ผกก.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เปิด “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตําบล”

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ การสร้างจิตสํานึกต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่าย บรรยายเรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในการป้องกันอาชญากรรม และให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการจราจร

12 ปีซ้อนติดต่อกัน สยามลวดเหล็กฯคว้า รางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน

12 ปีซ้อนติดต่อกัน สยามลวดเหล็กฯคว้า รางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน