ผกก.สภ.บ้านค่าย ระยอง เปิดงานพิธีมอบ “เสื้อเกราะกัน กระสุน เข็มขัดเส้นที่สอง”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สถานีตํารวจภูธรบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่ายเปิดงานพิธีมอบ “เสื้อเกราะกัน กระสุน เข็มขัดเส้นที่สอง และโล่กันกระสุนสถานีตํารวจภูธรบ้านค่าย” พร้อมนายสรุชัย ปิตุเตชะ ประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.บ้านค่าย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบการ ร้านค้า – ร้านทอง ผู้นําท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 40 นายเข้ารับมอบ

คลิป : https://youtu.be/-6RVl_PU0b8

พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่าย กล่าวว่า ปัญหาอาชญากรรม ในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น อันส่งผลให้กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีภารกิจหลายด้านกอรปกับเจ้าหน้าที่ตํารวจขาดอุปกรณ์ในการเข้าระงับเหตุและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเกิดความสูญเสียในหลายกรณีที่ผ่านมา ดังจะได้เห็นในคลิปวิดีโอ หรือในสื่อโซเชียล ที่สูญเสียเจ้าหน้าที่เพราะขาดอุปกรณ์ในการป้องกัน สิ่งสำคัญคือ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายหลังปฏิบัติหน้าที่สามารถกลับบ้านไปดูแลครอบครัวได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย..

The Lighter Thailand News Bureau…//