ตำรวจภูธรระยองจัดกิจกรรม”มีแล้วแบ่งปัน”

ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน