ตำรวจภูธรระยองจัดกิจกรรม”มีแล้วแบ่งปัน”

ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน

พ่อเมืองระยอง ออก “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน”

นำโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คลายทุกข์ให้กับประชาชน

หัวใจอาสาไออาร์พีซี เก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรือง 

พนักงานหัวใจอาสาไออาร์พีซีร่วมกับชุมชนกว่า 400 คน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรือง