จัดหางานจังหวัดระยองจัดงานนัดพบแรงงาน Co-payment ระยอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองจัดงานนัดพบแรงงาน Co-payment ระยอง มีตำแหน่งงานว่างกว่า 4,000 อัตรา

ข่าวดีสำหรับคนหางาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน