นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกช่วยเหลือประชาชนยากไร้ในพื้นที่

นายภิรมย์ ชุมนุมนายอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะเหล่ากาดจังหวัดระยอง เพื่อเดินทางไปเยี่ยมราษฎรยากไร้ ในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้