SPRC เข้าร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง 2565

SPRC เข้าร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง 2565 ที่บ้านพลา-อู่ตะเภา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ปี 2565” จัดขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภา ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด, อำเภอบ้านฉาง, ประมงอำเภอบ้านฉาง, เทศบาลตำบลพลา, วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพลา-อู่ตะเภาสามัคคี, โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี, บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน), กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง, บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด, บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด และโรงเรียนวัดพลา โดยได้รับเกียรติจากนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธาน เป็นประธาน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน และมีจิตอาสา SPRC เข้าร่วมงาน 40 คน

ภายในงานมีการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำกว่า 2,071,599 ตัว จำแนกตามชนิดพันธุ์ ได้แก่ พ่อปูแม่ปูไข่ 599 ตัว, ลูกไรปู 2,000,000 ตัว, ลูกกุ้ง 70,000 ตัว และหอยหวาน 1,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยองและกลุ่มประมงในพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับวัตถุประสงค์ของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ คือเพื่อสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศของท้องทะเลไทยผ่านการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพประมงของประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนอีกด้วย

#SPRC #SPRCเคียงข้างสังคม #เพราะระยองคือบ้านของเรา