12 ปีซ้อนติดต่อกัน สยามลวดเหล็กฯคว้า รางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 มิสเตอร์คริชเนนดู ซันยัล (ที่ 3 ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และคณะ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน (2552-2563) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

12 ปีซ้อนติดต่อกัน สยามลวดเหล็กฯคว้า รางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน