ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จัดโครงการ“ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤติภัย COVID-19”มอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องอุปโภค บริโภคแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญชัย ศิริพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เปิดโครงการ“ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤติภัย COVID-19”มอบเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง จำนวน 250,000 บาท ชุด PPE 200 ชุด และเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มและผลไม้ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ระยอง มีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง รับมอบ และมีนางสุภัทรา ฟ้าประทานชัย ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ดร.ศศิธร สุขศิริ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และนางอรวรานันท์ ธนาพันธ์วรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติ

 

0715e0&s=1328274-846020″ border=”0″>

นายชาญชัย ศิริพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของผู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความยากลำบากของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ ผู้ป่วยใน รพ.และประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ“ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤติภัย COVID-19”ดังกล่าวขึ้น โดยการมอบเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้.

วฐิต กลางนอก/จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง