หนึ่งเดียวในประเทศ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ อ.แกลง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง จัดงานสืบสานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศ ที่มีการอนุรักษ์สืบทอดกันมากว่า 100 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 พ.ย.64 ที่บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแสร์ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประจำปี 2564 ที่มีการอนุรักษ์สืบทอดกันมากว่า 100 ปี มีแห่งเดียวในประเทศ จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ททท.สำนักงานระยอง และชาวชุมชนลุ่มน้ำประแส มีนายชัยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการทอดผ้าป่ากลางน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ชักผ้าป่าตามพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา และนิมนต์พระสงฆ์ลงเรือ เพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่ากลางลำน้ำประแสร์ โดยมีผู้มาร่วมงานและชาวบ้าน ได้นั่งเรือพายเข้าร่วมพิธี ภายในยังมีกิจกรรมขบวนแห่กฐินด้วย

ทั้งนี้การทอดผ้าป่ากลางน้ำดังกล่าว เป็นประเพณีโบราณของชาวตำบลปากน้ำกระแสที่สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปีแล้ว ตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำในคลอง ถ้าจะทำบุญทอดผ้าป่า โดยส่วนมากจะอาศัยเรือตัดไม้มาทำเป็นพุ่มผ้าป่า ใช้ไม้ไผ่ปักไว้ด้านหัวเรือ-ท้ายเรือ นำไม้มาทำเป็นราวเล็กๆ เอาผ้าที่ใช้ทอดมาแขวนหรือพาดไว้แล้วนิมนต์พระชักผ้าป่าในเรือ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาแห่ง “ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ” ของชาวบ้านริมน้ำชุมชนตำบลปากน้ำประแสดังกล่าว

The Lighter Thailand….//