สาธิต รมช.สาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยอง และจังหวัดระยองร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 มีกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2564 นี้ ด้วยแนวทางชีวิตวิถีใหม่ปรับตัวสู้โรคโควิด-19


ทั้งนี้ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นประเพณีที่ดีงานของไทยที่สืบสานถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงได้ร่วมงานกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงสืบสาน ฟื้นฟู วัฒนธรรมไทยให้กับสังคมไทยต่อไป ทั้งยังเป็นการขยายโอกาสการสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักในมิติอื่น ๆ มากขึ้นด้วย

The Lighter Thailand…//