“สุริยะ” รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ระยอง เปิดโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งใหม่

รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เปิดหน้าดินเดินหน้าก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งใหม่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 พ.ย.63 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดหน้าดินเดินหน้าก่อสร้างและติดตามความก้าวหน้าโครงการคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ บ.เอ็นเอฟซีที จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.เอ็นเอฟซีที จำกัด ให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าว บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้ทุ่มงบประมาณ 2,570 ล้านบาท ก่อสร้างบนพื้นที่ 43 ไร่ โดย ณ ปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 50 โดยมีคลังน้ำมันจัดเก็บน้ำมันประเภทแก๊สโซลีน ชนิด RBOB91 และ RBOB95 จำนวน 6 ถัง มีความจุน้ำมันรวม 90 ล้านลิตร มีความสามารถในการส่งต่อน้ำมันผ่านระบบท่อไปสู่ปลายทางถึง 650 ล้านลิตรต่อปี และมีท่าเทียบเรือรองรับเรือขนส่งน้ำมันขนาดกลางได้ถึง 50,000 ตันกรอส 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค รองรับความต้องการเชื้อเพลิงของภาคการขนส่งและคมนาคม และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ รวมทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์การลดต้นทุนด้านพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ทั้งยังสอดคล้องกับการยุทธศาสตร์ของประเทศ  สอดคล้องกับพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ทีมข่าว : The Lighter Thailand

ภาพ : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง