ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโควิด-19

เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19


เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยยูวีซีพลังงานเข้มข้นสูง จำนวน 7 เครื่อง มูลค่า 95,000 บาท จาก น.ส.ศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผจก.ส่วนหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์พื้นที่ 1และ น.ส.ดวงนภา จันทิมา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร บ.พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) บ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 1,000 ขวด จากห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาระยอง และน้ำยาฆ่าเชื้อจากห้างสรรพสินค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น ระยอง พร้อมกับสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารชั้น 1-4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัด รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ ควบคู่กับการวางมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ได้ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยขณะมาติดต่อราชการทุกครั้ง และยังมีจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการและผู้ปฏิบัติงานบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวอีกด้วย

The Lighter Thailand News