โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 สนับสนุน งานเททองหล่อพระสังกัจจายน์ และงานบุญประเพณี ณ วัดชลฑาราม(พยูน)20 มกราคม 2566

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 สนับสนุน งานเททองหล่อพระสังกัจจายน์ และงานบุญประเพณี ณ วัดชลฑาราม(พยูน)20 มกราคม 2566

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ประกอบด้วย  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC)  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานงานเททองหล่อพระสังกัจจายน์ และงานบุญประเพณี ณ วัดชลฑาราม(พยูน)

โดย นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท GMTP และ คณะ เป็นผู้มอบ โดยมีนาย สมชาย พูลหิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบ้านฉางเป็นผู้รับมอบ  งานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและพัฒนาวัด กิจกรรมสำคัญมีการเททองหล่อพระสังกัจจายน์ ณ วัดชลฑาราม(พยูน) และมีกิจกรรมการทำบุญภายในวัด รวมทั้งกิจกรรมช้อนบอลพาโชค จัดงานระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2566 ในช่วงเดียวกับเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมทำบุญเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในช่วงปีใหม่  2566  ด้วย