พ่อเมืองระยอง ออก “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน”

ผู้ว่าฯระยอง นำโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คลายทุกข์ให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง เป็นประธานนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการต่างๆ ตามโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้มีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายณรงค์ ขาวนวล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคอก ผู้นำ อปท.และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมโครงการฯ

มีการให้บริการหลายด้านด้วยกัน เช่น แจกถุงยังชีพผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา แว่นตา บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แจกจ่ายพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา ทำหมันสุนัข แมว นิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ทั้งนี้การนำหน่วยเคลื่อนที่มาบริการฟรีแก่ประชาชนครั้งนี้ ถือเป็นการลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณให้การช่วยเหลือต่อไปด้วย.