ทต.มะขามคู่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศสวนสาธารณะ

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. บริเวณอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะหมู่ 1 ตำบลมะขามคู่ นายอมรเทพ เล็กโล่ง นายกเทศบาลตำบลมะขามคู่ เป็นประธานเปิดกรวยพร้อมถวายพานพุ่มด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม พร้อมเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำ ภายในเนื้อที่กว่า 30 ไร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานโดยทุกคนร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองผ้าพันคอสีเหลืองและหมวกสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะ

นายกอมรเทพกล่าวว่า สวนสาธารณะ ซอย9 หรือสวนสาธารณะ Health Park เดิมเป็นสระน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านต่อมาระบบประปาได้ถูกโอนถ่ายไปให้การประปาภูมิภาคบริหารจัดการสระน้ำแห่งนี้จึงถูกทิ้งรกร้างเมื่อเทศบาลมีโครงการจัดทำสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนได้ออกกำลงักายจึงได้เข้ามาดำเนินการปรับภูมทัศเสียใหม่มีการจัดหาเครื่องออกกำลังกายมาวาง จัดทำทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างโดยใช้แผงโซล่าเซล วันนี้สวนสาธารณะ Health Park พร้อมแล้วที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนที่ลักและชอบการออกกำลังกาย

กฤตภาส แตงเพชร์ ระยอง