โครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 สนับสนุน เทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2564

โครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 สนับสนุน เทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2564 สืบสานประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านฉาง นำโดย นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี ฯ พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกฯ นายสำราญ สนั่นดัง กำนันตำบลบ้านฉาง นายสายันต์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ พร้อมคณะ และ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 โดยมี นายสมชาย พงษ์เทพิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายโครงการฯ นายนัฐพงศ์ อนุนัย ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายอาณัติ จันทร์เต็มดวง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ นายวรพจน์ กาญจนสุวรรณ ฝ่าย Civil inspector พร้อมด้วย คณะครู โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดงาน ณ บริเวณหาดน้ำริน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ณ หาดน้ำริน บริเวณงานมีการจัดทำกระทงยักษ์ขนาดใหญ่ ประดับไปแสงสี โดดเด่นริมทะเล สวยงามตระการตา มีโชว์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทำกระทงรูปแบบสวยงามต่างๆ

สำหรับร่วมการลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และ เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมชุมชนร่วมกันเพื่อความสามัคคีในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ หลังจากวิกฤติโควิดแพร่ระบาดอย่างมากคณะผู้จัดงานของเทศบทลตำบลบ้านฉางและคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการป้องกันและดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชน ตามแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ผู้คนในท้องถิ่นหลั่งไหลมาร่วมกิจกรรมและลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก