เทศบาลตำบลทับมา ร่วมกับวัดทับมา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลทับมา ร่วมกับวัดทับมา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 19 พ.ย. 64 ที่วัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลทับมา ได้ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา วัดทับมา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง


ภายในงานมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวัดทับมา เทศบาลตำบลทับมา และสภาวัฒนธรรมตำบลทับมา เพื่อส่งเสริม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลทับมา ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม การสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทับมา โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมลอยกระทงภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งเสริมการลอยกระทงออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ New Normal Thapma”ด้วย.

The Lighter Thailand…//