ศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ระยอง ร่วมตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19 แก่ผู้ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสิรารมย์

ศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ระยอง ร่วมตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19 แก่เด็กคนพิการและผู้ปกครอง”
ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสิรารมย์

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ประเด็นคนพิการ) จ.ระยอง หรือมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ ประสานงานทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองจอก อ.เมือง จ.ระยอง เข้า ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ด้วยชุดตรวจ ATK แก่เด็กและผู้ปกครอง ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสิรารมย์ จำนวน 40 คน เนื่องจากช่วงเช้าของวันเดียวกัน ทราบข้อมูลว่ามีผู้ปกครองของเด็กคนพิการในความดูแลของศูนย์บริการสิรารมย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสิรารมย์

จากการตรวจทั้งหมด ผลการตรวจพบว่าไม่มีใครมีผลเป็นบวก โดยทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองจอก แนะนำให้ศูนย์บริการสิรารมย์ ปิดทำการเป็นเวลา 3 วันและทำการปรับปรุงทำความสะอาดสถานที่ ทางมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ, ศูนย์บริการสิรารมย์ และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ประเด็นคนพิการ)

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองจอก อ.เมือง จ.ระยอง มา ณ ที่นี้

The Lighter Thailand…//